บานเช้า https://rujiseri.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=13 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[ขับขี่จราจรปลอดภัย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=13 Tue, 27 Sep 2011 15:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=12 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูมะเขือเทศที่ห้างสรรพสินค้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=27-09-2011&group=1&gblog=12 Tue, 27 Sep 2011 15:19:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=11 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเด็กมานั่งสมาธิ ฟังนิทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=11 Thu, 17 Jul 2008 13:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=10 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุบาลตักบาตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=10 Thu, 17 Jul 2008 13:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=9 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญวันอาสาฬหบูชา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=17-07-2008&group=1&gblog=9 Thu, 17 Jul 2008 12:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=05-07-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=05-07-2008&group=1&gblog=7 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[อีเล้งเค้งโค้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=05-07-2008&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=05-07-2008&group=1&gblog=7 Sat, 05 Jul 2008 11:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=6 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กเบญจมาศเล่นเกมการศึกษากันอยู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=6 Sun, 29 Jun 2008 11:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=5 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสุนทรภู่ ปี 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=5 Sun, 29 Jun 2008 11:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=4 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเด็กอนุบาลไปดูเค้าเลี้ยงกบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=29-06-2008&group=1&gblog=4 Sun, 29 Jun 2008 11:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=19-03-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=19-03-2008&group=1&gblog=3 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมเด็กอนุบาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=19-03-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=19-03-2008&group=1&gblog=3 Wed, 19 Mar 2008 20:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=2 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตในรุจิเสรีวิทยา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=2 Sun, 16 Mar 2008 18:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=1 https://rujiseri.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดลองเขียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=rujiseri&month=16-03-2008&group=1&gblog=1 Sun, 16 Mar 2008 17:55:24 +0700